Preskočit na obsah

Mechanicko-biologická úprava, lokalita Nána

  • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Activity: 9.3 Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný s kapacitou
  • Type of process: Screening procedure

Base information