Mechanická úprava kovových odpadov

 • Legislation: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: zriadiť prevádzku na mechanickú úpravu kovových odpadov v existujúcom zariadení na zber ostatných kovových odpadov z dôvodu efektívnej prepravy ku koncovému zhodnotiteľovi.
 • Place of implementation: Horný Hričov (okres: Žilina)
 • Competent authority: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Proponent: SAKER, s. r.o., Horný Hričov 298, 013 42 Horný Hričov
 • Proponent´s identification number: 36391361
 • Permitting authority: Okresný úrad Žilina - OSZP3 - ŠSOH
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  30.09.2014
  Preliminary environmental study worked out by Engom , Žilina
  Text of the preliminary environmental study
  30.09.2014
  30.09.2014

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  04.02.2015

  Environmental Impact Statement

  Informácia o správe o hodnotení
  15.12.2015
  Elaborator of Environmental Impact Statement Engom , Žilina
  Text of Environmental Impact Statement
  15.12.2015
  15.12.2015
  15.12.2015

  Final record

  Legitimate Final record
  13.05.2016