Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

MARTIN - KALNÔ – ÚPRAVA ODPADOV

  • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Activity: 9.3 Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný s kapacitou 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
  • Type of process: Screening procedure

Base information