Preskočit na obsah

Manipulačná plocha na čistenie štrkov zo žel. zvršku s vyčlenenou časťou na čistenie zemín znečistených ropnými látkami pomocou prípravku ENZYMIX - ON BOSS 09/94, Olcnava

 • Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Activity: 8.5 Stavby, objekty a zariadenia na nakladanie s nebezpečným odpadom
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Účelom zámeru je zriadenie a prevádzkovanie zariadenia na triedenie a čistenie štrkov zo železničného zvršku s vyčlenenou časťou na čistenie zemín znečistených ropnými látkami pomocou prípravku "ENZYMIX - ON BOSS 09/94".
 • Place of implementation: Olcnava (okres: Spišská Nová Ves)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva,
 • Proponent: JOGA spol. s r.o., Olcnava
 • Proponent´s identification number: 31708251
 • Permitting authority: OÚ Spišská Nová Ves
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by E.P.A.spol. s r.o. Košice

  Environmental Impact Statement

  Elaborator of Environmental Impact Statement Ing. Čarnoká