Preskočit na obsah

Malý pivovar B.Bystrica, Pieninská ul.

 • Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Activity: 12.1 Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Prestavba objektu bývalej kotolne na malý pivovar
 • Place of implementation: Banská Bystrica (okres: Banská Bystrica)
 • Competent authority: Okresný úrad Banská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica
 • Proponent: Seven Tech s.r.o. Bardejov
 • Proponent´s identification number: 36457876
 • Permitting authority: Mesto Banská Bystrica
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  23.06.2015
  Preliminary environmental study worked out by Ing. Ľudovít Riša
  Text of the preliminary environmental study
  23.06.2015

  Other reasons for end of process

  Withdrawal of the draft
  27.08.2015