Malá vodná elektráreň Hronský Beňadik

 • Act: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Activity: 10.1 Priehrady, nádrže a iné zariadenia určené na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody vrátane suchých nádrží - s výškou hrádze nad základovou líniou alebo - s celkovým novým objemom alebo dodatočne zadržaným objemom - s rozlohou 2.2 Priemyselné zariadenia na výrobu elektriny z vodnej energie (hydroelektrárne)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Výroba elektrickej energie využitím hydroenergetického potenciálu Hrona
 • Place of implementation: Hronský Beňadik, Orovnica (okres: Žarnovica)
 • Competent authority: Okresný úrad Žarnovica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Bystrická 53, 96681 Žarnovica
 • Proponent: Hydro Development s.r.o.
 • Proponent´s identification number: 47237155
 • Permitting authority: Obec Hronský Beňadik, Okresný úrad v sídle kraja, B. Bystrica
 • Documents

  The documentation of process EIA/SEA is kept in the register of the competent authority. e.