Preskočit na obsah

MAKFOOTBALLARENA

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 14.5 Športové a rekreacné areály vrátane trvalých kempingov a karavánových miest neuvedené v položkách c. 1 – 4
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom zámeru je vybudovať tréningovú futbalovú halu a využiť územie v súlade s územným plánom Hlavného mesta SR Bratislavy a tým rozšíriť možnosti pre športové aktivity v tejto lokalite.
 • Place of implementation: Okres Bratislava V (okres: Bratislava V)
 • Competent authority: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Proponent: MakFootballArena, s.r.o., Žltá 2/A, 851 07 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 50951645
 • Permitting authority: MČ BRATISLAVA - PETRŽALKA - STAVEBNÝ ÚRAD
  OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA OSŽP
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  16.10.2018
  Preliminary environmental study worked out by ENVIRO SYSTEM, spol. s r.o., Košická 37, 821 09 Bratislava
  Text of the preliminary environmental study
  16.10.2018
  19.02.2019
  Decision before it enters into force
  12.06.2019
  Appeal/Decomposition against decision
  24.07.2019
  24.07.2019
  Právoplatné rozhodnutie
  07.11.2019