Lokálna nízkouhlíková stratégia v meste Bardejov

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Nízkouhlíková stratégia mesta Bardejov je komplexný strednodobý a dlhodobý strategický dokument, ktorý definuje aktivity mesta a subjektov pôsobiacich na území mesta, ktoré sú zamerané na znižovanie emisií CO2. tento strategický dokument bol spracovaný v súlade s Dohovorom primátorov a starostov v klíme a energetike (SECAP).
 • Place of implementation: Bardejov (okres: Bardejov)
 • Competent authority: Okresný úrad Bardejov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Dlhý rad 16, 08501 Bardejov
 • Procurer: Mesto Bardejov
 • Procurer´s identification number: 00321842
 • Approving authority: Mestské zastupiteľstvo v Bardejove
 • Documents

  State Step Document Date

  Notice

  Notice
  15.06.2020
  Text of Strategy document
  15.06.2020

  Other reasons for end of process

  Other reasons for end of process
  08.09.2020