Preskočit na obsah

Logisticko-priemyselný park Čierny les

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Vybudovanie logistického areálu a objektov občianskej vybavenosti. Logistický areál bude tvorený z jednotlivých hál (BCR1 a BCR2), ktoré budú slúžiť na skladovanie, ľahkú výrobu/montáž a na manipuláciu s tovarom v rozsahu nadväzujúcom na skladovanie tovaru. Vo dvojici objektov občianskej vybavenosti (BoxA a BoxB), sa budú nachádzať obchodno-výstavné priestory, v objektoch sa napája funkcia showroom-u, kancelárií a skladu.
 • Place of implementation: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Competent authority: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Proponent: IMMOLEASE, spol. s.r.o.
 • Proponent´s identification number: 43842194
 • Permitting authority: Miestny úrad MČ Bratislava – Ružinov
  Okresný úrad Bratislava
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  17.06.2020
  Preliminary environmental study worked out by EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
  Text of the preliminary environmental study
  17.06.2020
  13.10.2020
  02.02.2021
  02.02.2021
  02.02.2021
  Decision before it enters into force
  24.02.2021
  Právoplatné rozhodnutie
  30.03.2021