Preskočit na obsah

Logisticko - distribučný park v Devínskej Novej Vsi

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Vytvoriť distribučný veľkosklad a obchodný sklad s prevádzkou ľahkej finálnej výroby.
 • Place of implementation: Bratislava - Devínska Nová Ves (okres: Bratislava IV)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Proponent: ZST a.s., ul. Tehelňa 2, Bratislava
 • Proponent´s identification number: 35709502
 • Permitting authority: OU Bratislava I, OU Bratislava IV
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Ekojet s.r.o., Kutuzovova 3, Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie