Preskočit na obsah

LOGISTICKÉ CENTRUM 4. KVADRANT

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Umiestnenie logistického centra pozostávajúceho zo skladovo-administratívnych objektov, umožňujúcich systém distribúcie tovaru, známy ako "cross-docking", s dopravnou obsluhou z oboch strán a flexibilným delením priestoru.
 • Place of implementation: Bratislava - Vrakuňa (okres: Bratislava II)
 • Competent authority: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Proponent: Stronci Invest SK s.r.o.
 • Proponent´s identification number: 52947513
 • Permitting authority: Stavebný úrad MČ Bratislava - Vrakuňa, Okresný úrad Bratislava
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  13.04.2021
  Preliminary environmental study worked out by ADONIS Consult
  Text of the preliminary environmental study
  13.04.2021
  18.10.2021
  Stay of proceedings
  03.05.2022