Preskočit na obsah

Liptovská Osada - Dlhé

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 15.1 Výstavba športových, rekreačných a turistických ubytovacích zariadení vrátane kempingov a iných objektov, hotelové komplexy a súvisiace zariadenia
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Výstavba športovísk pre zimnú a letnú rekráciu a ubytovacích kapacít.
 • Place of implementation: Liptovská Osada (okres: Ružomberok)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva,Ministerstvo životného prostredia,
 • Proponent: Obec Liptovská Osada
 • Proponent´s identification number: 34412619
 • Permitting authority: Obec Liptovská Osada
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by ENVIGEO, s.r.o., Ban Bystrica

  Environmental Impact Statement

  Elaborator of Environmental Impact Statement ENVIGEO, s.r.o., Ban Bystrica

  Final record

  Legitimate Final record
  06.06.2005

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien