Preskočit na obsah

Kremácia domácich spoločenských zvierat - Volkan 150

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 11.5 Kafilérie a veterinárne asanacné ústavy
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom predloženého zámeru je osadenie a prevádzkovanie kremačnej pece VOLKAN 150, ktorá môže byť namontovaná na špeciálny prívesný vozík, a tým sa stáva mobilným. Táto kremačná pec je určená na spaľovanie malých domácich uhynutých zvierat, ktorých zber a zneškodňovanie nepodlieha osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákaz. Jedná sa o typové zariadenie, ktoré dodáva na trh investor VOLKAN 150 od výrobcu Waste Spectru Environmental Limited. Predmetná spaľovacia pec bude umiestnená v areáli Texicom Ružomberok
 • Place of implementation: Ružomberok (okres: Ružomberok)
 • Competent authority: Okresný úrad Ružomberok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. A. Hlinku 74, 03401 Ružomberok
 • Proponent: Tibor Fábry ,Partizánska Ľupča č. 495, 032 15
 • Proponent´s identification number: 54255457
 • Permitting authority: Mesto Ružomberok
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  17.08.2022
  Preliminary environmental study worked out by Viera Belovičová, Nitrianska 1764/30, 927 05 Šaľa
  Text of the preliminary environmental study
  17.08.2022