Kravín a budova mäsokombinátu a mliekarne

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 12.2 Bitúnky a mäsokombináty, hydinárske závody s kapacitou
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Výstavba kravína a budovy, v ktorej bude malý bitúnok a mäsokombinát, mini mliekareň a priestory pre administratívu. Ide o novú činnosť umiestnenú na súkromnom pozemku v k. ú. obce Kolačkov, ktorou sa zabezpečí kvalitné ustajnenie dobytka a malovýroba mäsových a mliekarenských výrobkov.
 • Place of implementation: Kolačkov (okres: Stará Ľubovňa)
 • Competent authority: Okresný úrad Stará Ľubovňa
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. gen. Štefánika 1, 06416 Stará Ľubovňa
 • Proponent: ZETEZ s.r.o.
 • Proponent´s identification number: 46100245
 • Permitting authority: Obec Kolačkov, Okresný úrad Stará Ľubovňa
 • Documents

  The documentation of process EIA/SEA is kept in the register of the competent authority. e.