Preskočit na obsah

KRÁSNA VES – ÚPRAVA TOKU BEBRAVA

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 10.7 Objekty protipovodnovej ochrany
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Cieľom plánovanej protipovodňovej stavby „Krásna Ves – úprava toku Bebrava“ je zvýšenie ochrany intravilánu obce Krásna Ves pred zaplavovaním vodami z toku počas intenzívnych zrážok a topenia snehu v jarnom období prostredníctvom úpravy brehov toku Bebrava a vybudovania ochranného múru s príslušnými technickými opatreniami.
 • Place of implementation: Krásna Ves (okres: Bánovce nad Bebravou)
 • Competent authority: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 7/7, 95701 Bánovce n./Bebravou
 • Proponent: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
 • Proponent´s identification number: 36022047
 • Permitting authority: OÚ Bánovce nad Bebravou, OSŽP
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  11.10.2018
  Preliminary environmental study worked out by CABEX s r.o., Továrenská 3, 811 09 Bratislava
  Text of the preliminary environmental study
  11.10.2018
  11.10.2018
  11.10.2018
  11.10.2018
  11.10.2018
  11.10.2018
  Decision before it enters into force
  23.11.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  31.12.2018