Preskočit na obsah

Košická Nová Ves - ČOV - zvýšenie kapacity

  • Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
  • Activity: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete

Base information