Preskočit na obsah

Koncepcia vodnej politiky na roky 2021 – 2030 s výhľadom do roku 2050

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Stanoviť stratégiu, určiť ciele, opatrenia a nástroje na zabezpečenie ochrany vôd a na vode závislých ekosystémov, rozvoj vodných zdrojov na uspokojovanie potrieb spoločnosti.
 • Place of implementation: Slovenská republika (okres: )
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Procurer: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd
 • Procurer´s identification number: 42181810
 • Approving authority: Vláda Slovenskej republiky
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  01.03.2021
  Notice
  01.03.2021

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment
  23.03.2021
  Information about Scope of Assessment
  23.03.2021

  Environmental Impact Statement

  Information about Environmental Impact Statement
  22.11.2021
  Elaborator of Environmental Impact Statement Slovenská agentúra životného prostredia
  Text of Environmental Impact Statement
  22.11.2021
  22.11.2021
  Public hearing Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, miestnosť č. 405 07.12.2021 o 13:00

  Final record

  Final record
  28.01.2022