Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Kolta – Úprava odpadov

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie dočasného areálu úpravy odpadov v oplotenom areáli skládky odpadov a zabezpečenie podmienok pre jej organizovanú a zabezpečenú prevádzku.
 • Place of implementation: Kolta (okres: Nové Zámky)
 • Competent authority: Okresný úrad Nové Zámky
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Podzámska 25, 94001 Nové Zámky
 • Proponent: Brantner Kolta s.r.o., Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava,
 • Proponent´s identification number: 31422624
 • Permitting authority: Obec Kolta
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  07.10.2022
  Preliminary environmental study worked out by DEPONIA SYSTEM s.r.o., Bratislava
  Text of the preliminary environmental study
  07.10.2022
  07.10.2022
  07.10.2022
  07.10.2022
  07.10.2022
  07.10.2022