Preskočit na obsah

Kanalizácia a ČOV - Žehra

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Zbezpečiť enviromentálne vyhovujúci spôsob likvidácie splaškov vybudovaním novej splaškovej gravitačnej kanalizácie a novej ČOV, pre potreby čistenia týchto odvádzaných odpadových vôd, v obci Žehra.
 • Place of implementation: Žehra (okres: Spišská Nová Ves)
 • Competent authority: Ministerstvo pôdohospodárstva, Ministerstvo vnútra,
 • Proponent: Obec Žehra
 • Proponent´s identification number: 00329819
 • Permitting authority: OU Spišská Nová Ves
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Proeko, enviromentálne služby, Poprad
  Právoplatné rozhodnutie