Preskočit na obsah

Kanalizácia a ČOV Krásnohorská Dlhá Lúka

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Čistenie splaškových a komunálnych vôd obce Krásnohorská Dlhá Lúka.
 • Place of implementation: Krásnohorská Dlhá Lúka (okres: Rožňava)
 • Proponent: Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
 • Proponent´s identification number: 00328413
 • Permitting authority: OÚ Rožňava
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Ing. Emil Belo - AQUA, Propoč
  Právoplatné rozhodnutie
  25.11.2003