Preskočit na obsah

Kanalizácia a ČOV, Jastrabie nad Topľou

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Spoľahlivé odvedenie odpadových splaškových vôd od jednotlivých nehnuteľností do objektu ČOV, vyčistenie odpadových splaškových vôd v ČOV s následným zaústením do recipientu - vodného toku Topľa.
 • Place of implementation: Jastrabie nad Topľou (okres: Vranov nad Topľou)
 • Competent authority: Ministerstvo vnútra,
 • Proponent: Obec Jastrabie nad Topľou
 • Proponent´s identification number:
 • Permitting authority: Obec Jastrabie nad Topľou, OÚ Vranov nad Topľou
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by MEP, Ing. Gajdoš, Prešov
  Právoplatné rozhodnutie
  02.02.2004

  Fotografie