X Vážení návštevníci portálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že v piatok 22. 1. (po 16:00) bude Enviroportál nedostupný z dôvodu technickej údržby. Ďakujeme za pochopenie.
Tím Enviroportálu

Južné mesto – Zóna A3+A5

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Predmetom pripravovanej zmeny navrhovanej činnosti na základe rozpracovanej dokumentácie pre územné rozhodnutie je priestor zóny A a časti zóny B, v ktorom boli pôvodne navrhované objekty A1, A5, A6, A15 až A20 a časť objektu B2.
 • Place of implementation: Bratislava - Petržalka (okres: Bratislava V)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: South City Retail Park A1, s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 47239859
 • Permitting authority: Mestská časť Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  05.09.2018
  Notice of change of the proposed activity
  05.09.2018
  05.09.2018
  Decision before it enters into force
  07.05.2019
  Appeal/Decomposition against decision
  07.05.2019
  30.08.2019
  Právoplatné rozhodnutie
  04.09.2019