Jurský obytný park- Bytový dom a Polyfunkcia

 • Act: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)

Base information

 • Aim of the project: Predložené oznámenie rieši zmenu výstavby samostatne stojaceho rodinného domu na polyfukčný objekt a zmenu výstavby samostatne stojacich rodinných domov na výstavbu bytového domu s 18 bytovými jednotkami v lokalite Kačačnice, Svätý Jur.
 • Place of implementation: Svätý Jur (okres: Pezinok)
 • Competent authority: Okresný úrad Pezinok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  M. R. Štefánika 10, 90201 Pezinok
 • Proponent: Jurský obytný park s.r.o., Astrva 2, 82101 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 36616672
 • Permitting authority: Stavebný úrad, Mestský úrad Svätý Jur, Prostredná 29, 90021 Svätý Jur.
 • Documents

  The documentation of process EIA/SEA is kept in the register of the competent authority. e.