Preskočit na obsah

Jasná, časť Chopok – Juh – skvalitnenie služieb strediska cestovného ruchu

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 10.1 Priehrady, nádrže a iné zariadenia urcené na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody vrátane suchých nádrží - s výškou hrádze nad základovou líniou alebo - s celkovým novým objemom alebo dodatocne zadržaným objemom - s rozlohou 14.2 Zjazdové trate, bežecké trate, lyžiarske vleky, skokanské mostíky, lanovky a ostatné zariadenia 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Zámerom navrhovanej činnosti je skvalitnenie služieb strediska cestovného ruchu Jasná, časť Chopok Juh. Navrhované je vybudovať nové lanové dráhy, zjazdové trate so zasnežovaním, detský park s výučbou lyžovania, nové prístupové komunikácie, akumulačnú vodnú nádrž na zasnežovanie, dobudovať nové miesto v Krúpovej, rozšíriť kapacity parkovacích státí, vybudovať ubytovacie komplexy, reštauračné zariadenia a doplnkové voľnočasové aktivity, ktoré budú dopĺňať služby pre využitie strediska aj mimo lyžiarskej sezóny.
 • Place of implementation: Horná Lehota (okres: Brezno)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina č.72, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • Proponent´s identification number: 31560636
 • Permitting authority: Obec Horná Lehota, Horná Lehota 99, 976 81 Horná Lehota
  Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie generála M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  19.02.2020
  Preliminary environmental study worked out by ENVIGEO, a. s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica
  Text of the preliminary environmental study
  19.02.2020
  19.02.2020

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  22.07.2020