IPR EBO 10404 Elektrokotol EBO – nový zdroj pre dodávku pary a pre poskytovanie podporných služieb sekundárnej regulácie výkonu (SRV)

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 2.4 Jadrové elektrárne a iné zariadenia s jadrovými reaktormi (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW stáleho tepelného výkonu) vrátane
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Predmet diela spočíva v inštalovaní a pripojení 30 MWe parného kotla cez vyvedenie výkonu z blokov 3. a 4. EBO.
 • Place of implementation: Veľké Kostoľany, Nižná, Žlkovce, Jaslovské Bohunice, Pečeňady, Radošovce, Malženice, Ratkovce (okresy: Piešťany, Hlohovec, Trnava)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy, 821 09 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 35829052
 • Permitting authority: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská č. 27, P. O. BOX č. 24,
  820 07 Bratislava 27;
  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 166/52, 821 02 Bratislava
 • Documents

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.