Preskočit na obsah

Intenzifikácia spracovania Cu koncentrátov KOVOHUTY Krompachy

 • Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Activity: 3.5 Výroba a spracovanie neželezných kovov (najmä As, Hg a Pb)
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Zámer má poskytnúť zákldnú informáciu o navrhovanej zmene výrobnej technológie, o životnom prostredí v ktorom sa má zmena realizovať.
 • Place of implementation: Vojkovce, Kaľava, Kolinovce, Hrabušice, Krompachy, Slovinky, Spišské Vlachy (okres: Spišská Nová Ves)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva,Ministerstvo školstva,Ministerstvo hospodárstva,Ministerstvo školstva,Mini
 • Proponent: Kovohuty Krompachy, a.s.
 • Proponent´s identification number: 31686672
 • Permitting authority: OÚ Spišská Nová Ves
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Ing. Lizák, Ľubica