Preskočit na obsah

Integrálny sklad pre upravené RAO, inštitucionálne RAO a rádionuklidmi kontaminované materiály zachytené v SR

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 2.9 Zariadenia na skladovanie (plánované na viac ako 10 rokov) vyhoreného jadrového paliva alebo rádioaktívneho odpadu na inom mieste, ako bol vyprodukovaný
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti, v zmysle schválenej "Komplexnej stratégie nakladania s rádioaktívnymi odpadmi v SR", je riešenie bezpečného skladovania upravených rádioaktívnych odpadov.
 • Place of implementation: Nižná, Žlkovce, Jaslovské Bohunice, Pečeňady, Ratkovce (okresy: Piešťany, Hlohovec, Trnava)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva,
 • Proponent: Slovenské elektrárne a.s., Bratislava
 • Proponent´s identification number: 35829052
 • Permitting authority: KÚ Trnava
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Energoprojekty, a.s.

  Environmental Impact Statement

  Elaborator of Environmental Impact Statement Energoprojekty a.s., Bratislava