Preskočit na obsah

Inovatívna technológia recyklácie PET odpadov Banská Bystrica - navýšenie kapacity a prístavba haly

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je navýšenie vstupnej kapacity PET odpadu z 9 600 t/rok na 44 000 t/rok a navýšenie výstupnej kapacity regranulátu z 6 000 t/rok na 25 200 t/rok. Zmena navrhovanej činnosti zároveň rieši prístavbu haly k existujúcej funkčnej hale - pridaním ďalších dvoch modulov.
 • Place of implementation: Banská Bystrica (okres: Banská Bystrica)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Greentech Slovakia s. r. o.
 • Proponent´s identification number: 45366977
 • Permitting authority: Mesto Banská Bystrica;
  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  14.07.2021
  Notice of change of the proposed activity
  14.07.2021
  14.07.2021
  14.07.2021
  Decision before it enters into force
  18.01.2022
  Appeal/Decomposition against decision
  18.02.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  24.05.2022