I/76 Kozárovce - most ev. č. 76-035

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železnicných mostov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Rekonštrukcia mostného objektu pozostávajúca z asanácie starého mostného objektu a vybudovanie nového mostného objektu.
 • Place of implementation: Hronský Beňadik, Kozárovce (okresy: Žarnovica, Levice)
 • Competent authority: Okresný úrad Žarnovica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Bystrická 53, 96681 Žarnovica
 • Proponent: Slovenská správa ciest - IV a SC Banská Bystrica
 • Proponent´s identification number: 003328
 • Permitting authority: OkÚ ZH-OCDaPK,PaL odbor;OkÚ ZC OSZP;Obec H.Beňadik;
 • Documents

  The documentation of process EIA/SEA is kept in the register of the competent authority. e.