Preskočit na obsah

I/64 - 1 etapa

  • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Activity: 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železnicných mostov
  • Zistovacie konanie

Base information