Preskočit na obsah

I/18 - 389 A Poprad most

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železnicných mostov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Navrhovaná činnosť rieši odstránenie zlého technického stavu mosta č. I/18-389 A ponad cyklistickú trasu a rameno vodného toku Potôčky na okraji zastavaného územia mesta Poprad.
 • Place of implementation: Spišská Teplica, Poprad (okres: Poprad)
 • Competent authority: Okresný úrad Poprad
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nábrežie Jána Pavla II. 16, 05844 Poprad
 • Proponent: Slovenská správa ciest Bratislava, Investičná výstavba a správa ciest Košice
 • Proponent´s identification number: 00003328
 • Permitting authority: Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  07.01.2021
  Preliminary environmental study worked out by Zamborský Dušan - Duall
  Text of the preliminary environmental study
  07.01.2021
  07.01.2021
  07.01.2021
  07.01.2021
  Decision before it enters into force
  12.03.2021
  Právoplatné rozhodnutie
  19.04.2021