Preskočit na obsah

Hydrocyklónová separácia vysokopecných kalov U.S. Steel Košice s.r.o.

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.10 Zariadenia na zneškodňovanie odpadov (nezahrnuté v položkách 1- 8) 9.7 Stavby, objekty a zariadenia na nakladanie s nebezpečným odpadom, ak nie sú uvedené v položkách 2 - 3, 6
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Separácia VP kalov vznikajúcich pri čistení vysokopecného plynu.
 • Place of implementation: Veľká Ida (okres: Košice - okolie)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva,
 • Proponent: U.S.Steel Košice, s.r.o.
 • Proponent´s identification number: 36199222
 • Permitting authority: OU Košice I, OU Košice II
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by U.S. Steel Košice, závod ITES