Preskočit na obsah

HYDAC Electronic Tvrdošín, hala H4 a statická doprava

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 8.10 Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách c. 1 - 9 s výrobnou plochou
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom predkladaného zámeru je zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovanej činnosti „HYDAC Electronic Tvrdošín, hala H4 a statická doprava“ na životné prostredie a v prípade realizácie navrhovanej činnosti navrhnúť opatrenia, ktoré zabránia poškodzovaniu životného prostredia a zmiernia negatívne vplyvy na zložky životného prostredia a obyvateľstvo.
 • Place of implementation: Tvrdošín (okres: Tvrdošín)
 • Competent authority: Okresný úrad Tvrdošín Okresný úrad Tvrdošín Okresný úrad Tvrdošín
 • Proponent: HYDAC Electronic, s.r.o.
 • Proponent´s identification number: 36400955
 • Permitting authority: Okresný úrad Tvrdošín
  Mesto Tvrdošín
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  13.12.2021
  Preliminary environmental study worked out by RNDr. Marian Gocál, Bytčická cesta 89, 010 01 Žilina
  Text of the preliminary environmental study
  12.01.2022
  12.01.2022
  Decision before it enters into force
  16.02.2022
  20.10.2022
  18.05.2023
  Appeal/Decomposition against decision
  16.02.2022
  04.08.2022
  24.10.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  01.06.2023
  01.06.2023