Preskočit na obsah

Husiná Kopačok- dobývanie nevyhradeného nerastu čadiča

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 1.2 Tažba a úprava rúd a magnezitu
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: V povrchovom kameňolome Kopačok sa ťaží čadič, ktorý sa používa v stavebníctve ako stavebný kameň. Účelom navrhovanej činnosti je posúdenie ťažby čadiča v uvedenom kameňolome v úrovni do 200 000 ton za rok, pri ploche 10ha.
 • Place of implementation: Husiná (okres: Rimavská Sobota)
 • Competent authority: Okresný úrad Rimavská Sobota
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hostinského 4, 97901 Rimavská Sobota
 • Proponent: EURO BASALT, s.r.o.
 • Proponent´s identification number: 36058637
 • Permitting authority: Obvodný banský úrad v Košiciach
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by ENVEX, s.r.o., Šafárikova 91, 048 01 Rožňava
  Text of the preliminary environmental study
  29.11.2022
  29.11.2022
  29.11.2022
  Stay of proceedings
  18.01.2023