Preskočit na obsah

Hromadné garáže Žilina - Solinky

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom stavby je vybudovanie viacpodlažných hromadných garáži a zlepšenie situácie z hľadiska chráneného parkovania v Žiline, na sídlisku Solinky.
 • Place of implementation: Žilina (okres: Žilina)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva,Ministerstvo vnútra,Ministerstvo životného prostredia,Ministerstvo hospodá
 • Proponent: Garáže s.r.o.
 • Proponent´s identification number: 36406988
 • Permitting authority: MÚ Žilina
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Enviconsult, s.r.o.
  Právoplatné rozhodnutie
  18.08.2003