Preskočit na obsah

Hrádok - kanalizácia

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom predmetnej investície je odvedenie splaškových odpadových vôd z obce Hrádok na t.č. realizovanú ČOV Hrádok, kde po tchnickom procese čistenia o.v. budú tieto o.v. vypúšťané do recipientu Váh.
 • Place of implementation: Hrádok (okres: Nové Mesto nad Váhom)
 • Competent authority: Ministerstvo pôdohospodárstva, Ministerstvo vnútra,
 • Proponent: Obecný úrad Hrádok
 • Proponent´s identification number:
 • Permitting authority: OU Nové Mesto nad Váhom
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by GEOCONSULT s.r.o. Bratislava

  Environmental Impact Statement

  Elaborator of Environmental Impact Statement GEOCONSULT s.r.o. Bratislava