Preskočit na obsah

Hospodárska budova sklad-zeleniny

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie skladových priestorov a priestorov na manipuláciu so zeleninou s možnosťou regulácie teploty. Navrhovaná činnosť je novou činnosťou, a pozostáva z vybudovania nového objektu so spevnenou prístupovou plochou.
 • Place of implementation: Senec (okres: Senec)
 • Competent authority: Okresný úrad Senec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hurbanova 21, 90301 Senec
 • Proponent: Černay Zdenek
 • Proponent´s identification number: 14056461
 • Permitting authority: Stavebný úrad Senec, Okresný úrad Senec
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  03.03.2021
  Preliminary environmental study worked out by Zdenek Černay, Slnečná 4, 903 01 Senec
  Text of the preliminary environmental study
  29.12.2020
  16.04.2021
  Decision before it enters into force
  19.04.2021
  Právoplatné rozhodnutie
  26.05.2021