Hala na spracovanie a skladovanie zeleniny

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom zámeru je výstavba novej haly na spracovanie a skladovanie zeleniny, ktorú si spoločnosť dopestuje na vlastných poliach v Kľúčovci a okolí. Technológia na spracovanie zeleniny bude premiestnená z existujúcej haly, ktorá nevyhovuje predovšetkým z priestorových dôvodov.
 • Place of implementation: Kľúčovec (okres: Dunajská Streda)
 • Competent authority: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Proponent: CARROT SK, s.r.o.
 • Proponent´s identification number: 50878867
 • Permitting authority:
 • Documents

  State Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  08.10.2019
  Text of Preliminary Environmental Study
  08.10.2019
  08.10.2019
  08.10.2019
  Decision before it enters into force
  18.12.2019
  Appeal/Decomposition against decision
  03.01.2020
  20.05.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  20.05.2020