Preskočit na obsah

GREEN PARK ŠTÚROVO

 • Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Zriadenie prevádzky na výrobu petrochemických komponentov, recykláciu presne kategorizovaných odpadových plastov a odpadov na báze gumy využitím najmodernejších recyklačných technológií.
 • Place of implementation: Štúrovo (okres: Nové Zámky)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: HC LOGISTIK, s.r.o., Pribinova 22, 811 09 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 36580732
 • Permitting authority: Mesto Štúrovo, Mestský úrad, Námestie slobody 1, 943 01 Štúrovo

  Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  27.04.2017
  Preliminary environmental study worked out by DOUBLE K s.r.o.
  Text of the preliminary environmental study
  27.04.2017
  04.05.2017

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  03.07.2017

  Environmental Impact Statement

  Informácia o správe o hodnotení
  05.02.2018
  Elaborator of Environmental Impact Statement DOUBLE K s.r.o.
  Text of Environmental Impact Statement
  05.02.2018