Preskočit na obsah

Gemerská Poloma - Dlhá Dolina, hlbinná ťažba a úprava mastenca

 • Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Activity: 1.7 Ťažba a úprava kameňa, štrkopiesku, od 100 000 do piesku a ostatných nerastov neuvedených v položkách 1 až 6 v množstve alebo s celkovým záberom pozemkov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Hlbinná ťažba a úprava mastenca: - ťažba 100 000 t/r, - vybudovanie skládky hlušiny na ploche 2,4 ha s kapacitou 122 000 m3, - celkový plošný záber pre hlavné banské dielo a výstavbu povrchu prestavuje 3 ha.
 • Place of implementation: Gemerská Poloma (okres: Rožňava)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva,
 • Proponent: Rozmin, s.r.o.
 • Proponent´s identification number: 36174033
 • Permitting authority: OÚ Rožňava, Obvodný banský úrad Spišská Nová Ves
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by ENVEX - Ing. Marián Bachňák, Rožňava