Preskočit na obsah

Garáže na Húskovej ulici v Košiciach

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Novostavba dvojpodlažných garáží s novou prístupovou komunikáciou k hornému podlažiu. Spodné podlažie garáže je zapustené do terénu na sídlisku KVP v Košiciach.
 • Place of implementation: Košice - Sever (okres: Košice I)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Proponent: MTIS, s.r.o., Košice
 • Proponent´s identification number: 31700144
 • Permitting authority: OÚ Košice I
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Ing. Mgr. art J. Král, Ing Pavol Šimko, Čermelská
  Právoplatné rozhodnutie
  08.11.2002