Preskočit na obsah

Fričovce ÚPN-O, Zmeny a doplnky č.2/2023

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Cieľom spracovania dokumentu Fričovce ÚPN-O, Zmeny a doplnky č. 2/2023 je zmeniť a doplniť schválenú koncepciu rozvoja obce v súlade s aktuálnymi potrebami územného rozvoja obce.
 • Place of implementation: Fričovce (okres: Prešov)
 • Competent authority: Okresný úrad Prešov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Mieru 3, 08001 Prešov
 • Procurer: Obec Fričovce
 • Procurer´s identification number: 327026
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  05.09.2023
  Notice
  05.09.2023
  Text of Strategy document
  05.09.2023
  05.09.2023