Preskočit na obsah

Fotovoltická elektráreň Rimavská Sobota

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 2.13 Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách c. 1 - 4 a 12
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Navrhovaná činnosť predstavuje výstavbu fotovoltickej elektrárne, ktorá je naplánovaná na pozemku o výmere približne 10,5 ha. Ide o stavbu plošného charakteru, pričom limitujúcim faktorom pri výbere lokality sú klimatické pomery a inžinierske siete – vysokonapäťové vedenie. Predmetom činnosti je ekologická produkcia elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov priamou premenou slnečnej energie. Cieľom je podpora rozvoja udržateľnej obnoviteľnej energetiky na Slovensku. Navrhovaná technológia zabezpečí zmenu jednosmerného prúdu na striedavý prúd a ďalšie elektrické zložky. Vyprodukovaná elektrická energia bude prioritne dodávaná do verejnej distribučnej siete. Plošne najväčšiu časť budú zaberať fotovoltické panely osadené v radoch do série alebo paralelne, kábelové rozvody od radov panelov, ktoré budú smerovať k meničom a transformátorom, od ktorých je vedená vysoko-napäťová prípojka k stĺpu vysokého napätia verejnej distribučnej siete. Fotovoltická elektráreň bude vybavená zabezpečovacím systémom. Realizáciou investičného zámeru dôjde k vybudovaniu fotovoltického systému s predpokladaným inštalovaným výkonom 9,99 MW.
 • Place of implementation: Rimavská Sobota (okres: Rimavská Sobota)
 • Competent authority: Okresný úrad Rimavská Sobota
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hostinského 4, 97901 Rimavská Sobota
 • Proponent: Enery Slovakia s.r.o., Laurinská 18, 81101 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 537417
 • Permitting authority: Mesto Rimavská Sobota- stavebný úrad
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  19.12.2022
  Preliminary environmental study worked out by INECO, s.r.o., Mladých Budovateľov 2, 97411 Banská Bystrica
  Text of the preliminary environmental study
  19.12.2022
  19.12.2022
  19.12.2022
  19.12.2022
  19.12.2022
  19.12.2022
  31.01.2023
  31.01.2023
  31.01.2023
  31.01.2023
  31.01.2023
  31.01.2023
  31.01.2023
  31.01.2023
  31.01.2023
  Decision before it enters into force
  20.02.2023
  Právoplatné rozhodnutie
  22.03.2023
  22.03.2023