Preskočit na obsah

Fotovoltická elektráreň Bohunice (FVE Bohunice)

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 2.13 Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách c. 1 - 4 a 12
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom zámeru je vybudovanie fotovoltickej elektrárne v bezprostrednej blízkosti existujúceho areálu elektrární Jaslovské Bohunice (FVE Bohunice) a jej vyvedenie do DS prostredníctvom MDS.
 • Place of implementation: Jaslovské Bohunice, Radošovce (okres: Trnava)
 • Competent authority: Okresný úrad Trnava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Kollárova 8, 91702 Trnava
 • Proponent: Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s., Tomášiková 22, 821 02 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 45337241
 • Permitting authority: Obec Jaslovské Bohunice, OÚ Trnava
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  29.11.2021
  29.11.2021
  Preliminary environmental study worked out by RNDr. Vladimír Žubor, EKOCONSULT - enviro, a.s., Bratislava
  Text of the preliminary environmental study
  29.11.2021
  29.11.2021
  Decision before it enters into force
  19.04.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  24.05.2022