Preskočit na obsah

Foliovník

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Výstavba fóliovníka na pestovanie zeleniny
 • Place of implementation: Blahová (okres: Dunajská Streda)
 • Competent authority: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Proponent: HADO Investment, s.r.o.,
 • Proponent´s identification number: 50266535
 • Permitting authority:
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  20.04.2021
  Notice of change of the proposed activity
  20.04.2021

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien