Preskočit na obsah

Farma Veľký Krtíš – zmena technológie chovu hydiny

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 11.1 Zariadenia na intenzívnu živocíšnu výrobu vrátane depónií vedlajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat b) ošípaných c) hydiny
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti sú zmeny v systéme chovu nosníc s cieľom dosiahnuť vyšší podiel alternatívnych chovov – t. j. vo voliérach, na podstielke a tiež chov nosníc s výbehom, ktoré zabezpečia kvalitnejší život zvierat a vyššiu kvalitu produktov.
 • Place of implementation: Veľký Krtíš (okres: Veľký Krtíš)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Babičkin dvor, a.s.
 • Proponent´s identification number: 45538557
 • Permitting authority: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  14.03.2023
  14.03.2023
  14.03.2023
  14.03.2023
  Notice of change of the proposed activity
  14.03.2023
  14.03.2023
  14.03.2023
  14.03.2023
  Decision before it enters into force
  25.04.2023
  Právoplatné rozhodnutie
  26.05.2023