Preskočit na obsah

Farma Veľké Ripňany - modernizácia

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 11.1 Zariadenia na intenzívnu živocíšnu výrobu vrátane depónií vedlajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat b) ošípaných c) hydiny
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Predmetom zmeny jestvujúcej prevádzky Farma Veľké Ripňany je jej modernizácia. V súčasnosti sú dojnice ustajnené v jestvujúcich priestoroch kravínov, ktoré sú technicky a morálne zastarané, dojenie prebieha v jestvujúcej centrálnej dojárni, ktorá je opotrebovaná a náklady na údržbu a náhradné diely nie sú rentabilné.
 • Place of implementation: Veľké Ripňany, Lužany (okres: Topoľčany)
 • Competent authority: Okresný úrad Topoľčany
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ.Štúra 1738, 95540 Topoľčany
 • Proponent: Poľnohospodárske družstvo „Radošinka“
 • Proponent´s identification number: 00205851
 • Permitting authority: 1. Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
  2. Obec Veľké Ripňany, Poštová 461/482, 956 07 Veľké Ripňany
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  07.06.2022
  Notice of change of the proposed activity
  07.06.2022
  07.06.2022
  07.06.2022
  Decision before it enters into force
  13.07.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  18.08.2022