Preskočit na obsah

Farma hydiny Chotča

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 11.1 Zariadenia na intenzívnu živocíšnu výrobu vrátane depónií vedlajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat b) ošípaných c) hydiny
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Ide o jestvujúcu farmu na chov hydiny v k. ú. Chotča, s celkovou možnou kapacitou 670.000 ks brojlerov ročne.
 • Place of implementation: Chotča (okres: Stropkov)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Brova, spol. s.r.o.
 • Proponent´s identification number: 31689019
 • Permitting authority: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Dušan Zamborský - DUALL
  Text of the preliminary environmental study
  29.11.2022
  29.11.2022