Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Farma dojníc Bzovík

 • Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Activity: 11.1 Zariadenia na intenzívnu živočíšnu výrobu vrátane depónií vedľajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat b) ošípaných c) hydiny
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: výstavba farmy dojníc
 • Place of implementation: Bzovík (okres: Krupina)
 • Competent authority: Okresný úrad Krupina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  ul. ČSA 2190/3, 96301 Krupina
 • Proponent: Roľnícke družstvo Bzovík, Bzovík 145, 962 41 Bzovík
 • Proponent´s identification number: 00209643
 • Permitting authority: Obec Bzovík, Stavebný úrad obce,Svätotrojičné nám. 5/5, 963 01 Krupina
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  30.09.2015
  Preliminary environmental study worked out by Mgr. Erika Kočická ,PhD.
  Text of the preliminary environmental study
  30.09.2015
  30.09.2015
  30.09.2015
  Právoplatné rozhodnutie
  03.11.2015