Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Energetické osamostatnenie Duslo, a.s., prevádzka Strážske

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 2.13 Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách c. 1 - 4 a 12 4.3 Chemické prevádzky, t. j. prevádzky na výrobu chemikálií alebo skupín chemikálií, alebo medziproduktov v priemyselnom rozsahu, ktoré sú určené na výrobu...
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Účelom zmeny navrhovanej činnosti je vybudovanie novej plynovej kotolne na výrobu ohrevnej pary, ktorou sa zabezpečí energetické osamostatnenie prevádzok spoločnosti.
 • Place of implementation: Strážske (okres: Michalovce)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa 927 03
 • Proponent´s identification number: 35826487
 • Permitting authority:
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  14.04.2023
  Notice of change of the proposed activity
  14.04.2023
  14.04.2023
  Decision before it enters into force
  14.08.2023
  Právoplatné rozhodnutie
  18.09.2023